DOELSTELLING

STICHTING ZANDERIJ stelt zich tot doel het bevorderen van sport- en recreatie ontwikkelingen, het financieren, realiseren, beheren en exploiteren van het SPORTPARK ZANDERIJ en of het geven van gelegenheid tot sportbeoefening aan onder meer scholen, verenigingen, bedrijven en andere instellingen.